Posted on

Do tatranského profilu je ťažké sa votrieť. Skulinku ťažko, čo by i lupou dohľadať. To drevo je jednoliata plocha s majstrovstvom vzorov pre oči. Spútaná rozmanitosť v jednom obraze. Zrejúca tuhosť stále tvrdšia s vekom. Nad strechou predlho sila doznieva. Tá prúdi hojne z každého elementu, pretože každý má čo iným dať.

Elementy poskladané tesne do seba

Vypadáme ako tmavé čokolády zmáčané dostatočne netradične, aby sme predsa len ako jedlo neboli dosť dobré. Nie sme tu preto, aby sme sa dali zlikvidovať, bez ohľadu na mieru snahy kohokoľvek, kto sa o nás pokúša. Sme zomknuté v šíkoch vojenských, ale mierové pochody hodláme len podporovať. Profilujeme sa jednoznačne ako nekompromisné opory pre každý prípad.